ESIS ESIStegemised tegemisedpraktika- ja töökohad praktika- ja töökohadliikmetele liikmetelelingid lingidesilehele
 
 
tegemised
insenerikutsete omistamine insenerikutsete omistamine
automaatikapäev automaatikapäev
ekskursioonid ekskursioonid
konkursid konkursid
koolitused koolitused
suvepäevad suvepäevad
 
tegemised
Tegemised arhiveeritud Trüki
Vanemad tegemised on uue veebilehe arenduse jaoks arhiveeritud varu saidil https://sites.google.com/view/esis-tegemised/esileht
 
Uus veebileht Trüki

Oled Süsteemiinseneride Seltsi vanal veebilehel, mille sisu enam ei uuendata. Ajakohane info on leitav ESIS-e uuel veebilehel uus.esis.org.ee

Kutsestandarditest:

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu kinnitas diplomeeritud tööstusautomaatikainsener, tase 7 ja volitatud tööstusautomaatikainsener, tase 8 kutsestandardid, mis kehtivad kuni 4. novembrini 2025.

Esimesed Diplomeeritud automaatikainseneri (tase 7) ja Volitatud automaatikainseneri (tase 8) kutsestandardid kinnitati Inseneride Kutsenõukogus 19.02.2015.

 
Insenerikutsete omistamine Trüki
Tehnika,  Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu valis 27.04.2021 tööstusautomaatikainseneri kutsete andjaks Eesti Süsteemiinseneride Seltsi