ESIS ESIStegemised tegemisedpraktika- ja töökohad praktika- ja töökohadliikmetele liikmetelelingid lingidesilehele
 
 
lingid
 
Maailmas

  Veebilink
  Link   FEANI (European Federation of National Engineering Associations)
  Link   IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers)
  Link   ISA (International Society of Automation, USA)
  Link   IEE (The Institution of Electrical Engineers)