Parim automatiseeritud süsteem
ESIS on Automaatikapäeva raames küllaldase osavõtjate arvu olemasolul korraldanud parima automatiseeritud süsteemi konkurssi.