Info praktika- ning töökohtade kohta
ESIS vahendab infot vabade erialaste praktika- ning töökohtade kohta. Vaba praktika- või töökoha kohta informatsiooni lisamiseks saatke info mailiaadrssile eduard.petlenkov@ttu.ee või 6202105.