Kehtivad kutsestandardid

Diplomeeritud automaatikainseneri (tase 7) ja Volitatud automaatikainseneri (tase 8) kutsestandardid kinnitati Inseneride Kutsenõukogus 19.02.2015.

Väikeste parandustega Diplomeeritud automaatikainseneri ja Volitatud automaatikainseneri kehtivad kutsestandardid on leitavad Kutsekoja Kutseregistrist.

Kinnitamist ootav Kutsete andmise kord ehitusautomaatika allerialal on leitav siin .