Uus veebileht

Oled Süsteemiinseneride Seltsi vanal veebilehel, mille sisu enam ei uuendata. Ajakohane info on leitav ESIS-e uuel veebilehel uus.esis.org.ee

Kutsestandarditest:

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu kinnitas diplomeeritud tööstusautomaatikainsener, tase 7 ja volitatud tööstusautomaatikainsener, tase 8 kutsestandardid, mis kehtivad kuni 4. novembrini 2025.

Esimesed Diplomeeritud automaatikainseneri (tase 7) ja Volitatud automaatikainseneri (tase 8) kutsestandardid kinnitati Inseneride Kutsenõukogus 19.02.2015.