Kehtivad kutsestandardid

Ehitusautomaatika spetsialiseerumisega Diplomeeritud automaatikainseneri ja Volitatud automaatikainseneri kehtivad kutsestandardid on leitavad Kutsekoja Kutseregistrist.

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu kinnitas uuendatud diplomeeritud tööstusautomaatikainsener, tase 7 ja volitatud tööstusautomaatikainsener, tase 8 kutsestandardid, mis kehtivad kuni 4. novembrini 2025.

Esimesed Diplomeeritud automaatikainseneri (tase 7) ja Volitatud automaatikainseneri (tase 8) kutsestandardid kinnitati Inseneride Kutsenõukogus 19.02.2015.